loesungen_infrastruktur_fernwaerme-kaelte.jpg

Energie – duurzaam en op de gewenste locatie

Warmte- en koudedistributieFlexibel en efficiënt

Met SBC zet u energie in waar die nodig is. En niet meer dan nodig is. Dat is ook tegenwoordig meestal niet het geval. In woongebieden is een voortdurende vraag, maar in gebouwencomplexen moet rekening worden gehouden met zakelijk en privégebruik met totaal verschillende vereisten.

Met Saia PCD systemen is consistente automatisering van het totaalsysteem nodig zonder ingrepen in het systeem. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Want de grote leveranciers in de automateriseringsbranche zijn gewoonlijk gespecialiseerd in een van de twee gebieden: industriële automatisering of gebouwautomatisering. SBC dicht deze kloof binnen de infrastructuurautomatisering met Saia PCD technologie en maakt het bovendien mogelijk dat de afzonderlijke elementen vanuit één centrale locatie worden bewaakt en gestuurd.  

 

Warmtedistributie

Saia Burgess Controls is uw partner voor automatisering – van opwekking via de doorstroomsystemen tot de opslag van warmte en het gerichte gebruik. Met SBC producten houdt u het overzicht. En u kunt snel reageren bij veranderingen in het gebruik in het warmtedistributiegebied, of dat nu een gebouw, een wijk of een hele regio is. Van die flexibiliteit profiteert iedereen.    

Bij gewone automatiseringsoplossingen wordt vaak een contractueel afgesproken hoeveelheid warmte toegewezen aan eigenaars en gebouwbeheerders, onafhankelijk van de daadwerkelijke behoefte en het reële gebruik. Als deze hoeveelheid wordt overschreden, is er geen leveringszekerheid. Als de hoeveelheid niet wordt gebruikt, moet de contractueel afgesproken hoeveelheid toch worden betaald. Wijzigingen in de programmering of uitbreidingen van de automatisering zijn vaak duur en onrendabel omdat er specifieke extra software voor nodig is. Zo wordt elke systeemaanpassing een kostenfactor.  

 

Koudedistributie

Koude is net zo waardevol als warmte. Het hangt er alleen vanaf waar ze nodig zijn. Overal waar in centrale koude-installaties koude wordt gegenereerd en gedistribueerd, is automatiseringstechniek nodig. En ook daarvoor heeft SBC het optimale antwoord. Saia PCD techniek draagt bij aan een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid energie die nodig is voor koudegeneratie, aan lagere service- en onderhoudskosten, aan betere registratie van verbruiksgegevens en een groter enthousiasme bij de klant.    

Koudedistributie met Saia PCD technologie kan worden opgenomen in complexe gebouwbeheersystemen en kan via standaardinterfaces door alle gebruikers optimaal worden bediend. De exploitant kan de daadwerkelijke behoefte aan koude bij zijn klanten exact bepalen en beter bijsturen en kan zo meer klanten beleveren zonder de capaciteit te verhogen. Service en onderhoud zijn minder tijdintensief en niet per se gebonden aan bezoeken van de system integrators. De kosten worden lager – zonder dat de veiligheid en het functioneren van de installatie in gevaar komen.