loesungen_infrastruktur_fernsteuerung-zugriff.jpg

Afstanden overbruggen

Bediening en toegang op afstandEenvoudige afstandsbediening

De werking van een installatie moet regelmatig worden gecontroleerd, zodat probleemloze functionaliteit kan worden gegarandeerd. Dat kan echter een flinke uitdaging zijn – vooral als de installatie uit meerdere stations bestaat die zijn verspreid over een groot gebied. Om de hoeveelheid werk en de kosten zo laag mogelijk te houden, raden wij u daarom aan SBC-producten te gebruiken zodat u systemen op afstand kunt bedienen.

Alles kan worden geregeld – ook op afstand

Elk afzonderlijke station van een installatie genereert regelmatig gegevens over de toestand op dat moment. Deze statusmeldingen zijn toegankelijk op afstand en wanneer nodig kan op afstand worden ingegrepen. Zo kunnen bijvoorbeeld de pompstations van waterzuiveringsinstallaties op afstand worden bediend, doordat ventielen of pompen in het pompnetwerk kunnen worden aangestuurd.

Maar ook de verschillende filialen van een bank kunnen afzonderlijk op afstand worden gecontroleerd. Zo kan bijvoorbeeld het energieverbruik met een druk op de knop worden geregeld. Bovendien kunnen onregelmatigheden, zoals ongebruikelijke bedrijfskosten, worden vastgesteld. Via bediening en toegang op afstand kan rechtstreeks en zonder tijdverlies worden gereageerd.

Centrale afstandsbediening op alle gebieden

Maar niet alleen in de gebouwautomatisering, maar ook in de infrastructuur biedt bediening op afstand een enorm voordeel, omdat zelfs de bewaking van de nutsvoorzieningen van grote gemeentelijke installaties geen problemen oplevert. Zo worden bijvoorbeeld vanuit de controlecentrale in het Zwitserse Spiez 104 dwarstunnels in de Lötschbergtunnel op afstand aangestuurd.