loesungen_energie.jpg

Energie optimalisatieDuurzaam in meerdere dimensies

De totale energie efficiëntie verbeteren en zuinig omgaan met hulpbronnen wordt steeds belangrijker en speelt een beslissende rol bij het realiseren van automatiseringen. Hiervoor ontstaan voortdurend nieuwe normen, voorschriften en wetten, die het belang van dit onderwerp alleen maar groter maken. Met SBC zet u alvast een stap richting de toekomst.

Energie

De gebouwensector is verantwoordelijk voor circa 40% van het totale energieverbruik binnen de Europese Unie (EU). 85% daarvan wordt gebruikt voor ruimteverwarming en -koeling en 15% voor elektrische energie, met name voor de verlichting. Er is een enorm potentieel voor energie optimalisatie. Daarbij speelt naast warmte isolatie en het gebruik van energiezuinige apparaten ook gebouwautomatisering een beslissende rol. De volledige integratie van verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, zonwering en andere installaties maakt een gebouw pas echt intelligent. Dat is de sleutel voor energie efficiëntie en optimalisatie van de bedrijfskosten.

Het binnenklimaat is een bepalende factor voor ons welzijn, ons prestatievermogen en onze gezondheid. Een van de doelen van ruimteautomatisering is dan ook het creëren van een behaaglijk binnenklimaat voor de gebruiker en het garanderen van een passend comfort tijdens het gebruik van de ruimte. En daarvoor moet zo weinig mogelijk energie worden gebruikt. Als ruimtes voor verschillende doeleinden worden gebruikt, draagt een aan de wisselende omstandigheden aangepast en geoptimaliseerd gebruik bij aan het besparen op energie en het beschermen van milieu en energiebronnen.

Zelfs de configureerbare instapmodellen van SBC bieden al eenvoudige bediening van daadwerkelijke en gewenste waarden, ruimtetemperatuur en regeling van ventielen en kleppen in één behuizing. Alle andere SBC besturingsinrichtingen en bedieningsapparatuur bieden in aanvulling op de typische HVAC automatisering alles wat nodig is voor complexe vereisten op het gebied van programmeerbaarheid en communicatie.  

De door Saia Burgess Controls gemaakte besturingssystemen zijn gebaseerd op SPS en hebben vele belangrijke voordelen waarvan de gebruiker blijvend profiteert. De apparaten worden ontwikkeld voor jarenlange productie, zodat de beschikbaarheid van reserveonderdelen en reparatieservices op de lange termijn gegarandeerd is.

Dankzij de vrije programmeerbaarheid van de apparaten en hun modulaire hardware en software kunt u oplossingen ontwikkelen waarmee volledig wordt voldaan aan de huidige en toekomstige vereisten van uw klanten en gebruikers.

Aanpassing van bestaande installaties aan nieuwe vereisten is probleemloos mogelijk. Omdat onze programmacodes worden geïnterpreteerd in plaats van gecompileerd, is ook generatieoverschrijdend een hoge mate van portabiliteit mogelijk voor verschillende processen. Dat draagt allemaal bij aan de bescherming van reeds gedane investeringen – en het is beter voor het milieu.