loesungen_gebaeudeautomation_sicherheit-schutz.jpg

Met SBC aan de veilige kant

Veiligheid en beschermingGevaren beperken

Hoe groter het gebouw, hoe meer veiligheid om de hoek komt kijken – niet alleen met betrekking tot onbevoegde toegang of zelfs inbraken, maar ook met het oog op mogelijk brandgevaar. Met een uitgebreide automatiseringsoplossing met SBC producten kan de beveiliging van een gebouw en de personen die zich erin bevinden, aanzienlijk worden verbeterd. De juiste ventilatie en verlichting en de interactie tussen de beide systemen spelen hierbij een essentiële rol.

Veiligheidsconcept toegangscontrole

Met effectieve toegangscontrole kan de veiligheid in gebieden met een toegangsbeperking aanzienlijk worden verbeterd. Zo voorkomt deze functie niet alleen dat onbevoegd personeel toegang heeft tot beveiligde locaties. Ook de kans op inbraak wordt door aanvullende veiligheidsmaatregelen bij deuren en ramen aanzienlijk kleiner.

Bij brand heeft toegangscontrole nog een andere belangrijke functie: door de gerichte besturing van deuren kunnen vluchtwegen worden geopend en kan worden voorkomen dat de brand zich uitbreidt.  

 

Intelligente systeemintegratie voor brandbestrijding

Als er brand uitbreekt in een ruimte, wordt dat met bewakingsapparatuur en sensoren vastgesteld en wordt er alarm geslagen. Zo kan de locatie van de brandontwikkeling exact worden bepaald. Bovendien melden de sensoren of er zich nog personen bevinden in het betroffen gebied. Als er geen mensen in de ruimte zijn, kan de luchttoevoer worden gestopt waardoor de brand wordt ingeperkt. Als er zich echter nog personen bevinden, wordt meer lucht naar de ruimte gevoerd, om het gevaar van rookvergiftiging te verkleinen. Tegelijkertijd worden gebouwtechnische maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld het activeren van brandkleppen of het sluiten van deuren, om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.

Daarnaast mag de juiste verlichting van vluchtwegen niet worden genegeerd, om in geval van nood de kans op letsel en het verlies van oriëntatie zoveel mogelijk te beperken.  

 

Aanzienlijke voordelen voor uw veiligheid

Bij noodgevallen is de juiste ventilatie en verlichting essentieel. Daarom zijn alle SBC producten ontwikkeld voor naadloze integratie en interactie. Alle systemen communiceren met elkaar. Dat gebeurt echter niet alleen in noodgevallen: zo wordt bijvoorbeeld regelmatig gecontroleerd of bij de verlichting van bijvoorbeeld nooduitgangsbordjes batterijen moeten worden vervangen of dat er onderhoud nodig is voor de camerabewakingssystemen. Hierbij gaat het om puur functionele controles, zonder dat het beeldmateriaal wordt bekeken.