sbc_loesungen.jpg

Privacyverklaring en cookies

Inleiding

Saia-Burgess Controls AG is een Honeywell onderneming.

Honeywell International Inc., waaronder haar beheerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, (tezamen 'Honeywell') zet zich in om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de handelingen uiteengezet die we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze websites of uw gebruik van een online toepassing die een koppeling naar deze verklaring bevat (tezamen de 'sites'). Deze verklaring betreft ook gegevens die we ontvangen wanneer u contact met ons hebt (bijv. om een opmerking of vraag in te dienen of om ondersteuning te krijgen in verband met een van onze producten of diensten). Er wordt beschreven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, de doelen waarvoor we zulke gegevens gebruiken en uw keuzen met betrekking tot ons gebruik ervan. Er wordt bovendien beschreven welke handelingen we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en hoe u uw persoonlijke gegevens kunt nazien en corrigeren. Door gebruik te maken van onze sites of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens uw contact met ons, stemt u in met de praktijken van gegevensverzameling en -gebruik die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Onder 'persoonlijke gegevens' worden in deze verklaring gegevens verstaan waarmee een afzonderlijk individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige gegevens, zoals keuzen betreffende e-mailnieuwsbrieven, productaankopen of consumentproductvoorkeuren, zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze overige gegevens ook persoonlijke gegevens.

Meer informatie:
https://www.honeywell.com/us/en/cookie-notice#language13/
www.honeywell.com/us/en/cookie-notice