healty_buildings_header.jpeg

Gezonde gebouwen
Ondersteun veilig leren

Basis voor een nieuwe start van de school

 • De gecombineerde oplossingen van SBC en Honeywell helpen u om in deze onzekere tijden een strategie te ontwikkelen om klaar te zijn voor een nieuwe start, waarbij wordt voldaan aan de normen voor binnenluchtkwaliteit voor uw schoolgebouw. Maak samen met ons uw gebouw stap voor stap gezonder. Begin eenvoudig en breid dit naar behoefte uit ...
 • Bij onze aanpak ligt de nadruk op comfort en de bescherming van de gezondheid.
 • Een lage CO2-concentratie in de lucht bevordert het leervermogen van leerlingen.
 • Filterapparaten alsmede regelingen, sensoren en analyseoplossingen creëren een veilige binnenluchtkwaliteit en verminderen daarmee het risico van besmetting door aerogene ziekteverwekkers en allergenen.

Schoolbezetting

Voor u als hoofd veiligheid op het werk (hse), docent, hse-verantwoordelijke of engineering manager is binnenluchtkwaliteit een centrale factor die van invloed is op de leerervaring op scholen en universiteiten voor zowel docenten/professoren als voor scholieren/studenten. Deze vormt een actieve bescherming voor uw gezondheid.

Binnenluchtkwaliteit maakt deel uit van de energie-, welzijns- en veiligheidsstrategieën van alle mechanische ventilatie installaties zowel voor nieuwbouw als voor inbouw achteraf in bestaande gebouwen.

Experts van SBC en Honeywell kunnen u helpen om uw daadwerkelijke ventilatie te analyseren en samen met u een plan voor veilige en gezonde gebouwen op te stellen.

Wat nieuwe technologieën
Waarvan uw leerlingen kunnen leren

Veiligheid op school, binnenluchtkwaliteit, energiekosten en de ouderdom van het gebouw kunnen van invloed zijn op de leeromgeving. Wij kunnen u tegen redelijke kosten bij deze punten helpen om uw campus duurzaam, energie-efficiënt en veilig te maken.

Intelligente oplossingen voor een betere leeromgeving in uw gebouwen

Wat hebben uw gebouwen nodig? Wellicht technologie die er efficiëntere assets van maakt. Verlichting die het leren bevordert. De nieuwste veiligheidssystemen. We helpen u om hiervoor budgetvriendelijke oplossingen te vinden.

Cybersecurity

Daarbuiten liggen cybercriminelen op de loer. Laat ons ervoor zorgen dat ze daar blijven.

Wanneer wij oplossingen voor uw school ontwikkelen, is cybersecurity meer dan een mooie bijkomstigheid. Het is een vast onderdeel van elk in gang gezet proces, elk aangeschaft product en elk ontwikkelde softwarecomponent. Het gevaar is reëel. Wij helpen u dit te voorkomen.

 

Praat met onze experts

Wij begrijpen
dat u bedenkingen heeft

Bedenkingen over de school

Strategie voor een nieuwe start
Hoe bouwen wij het vertrouwen weer op om onze leerlingen en docenten met overtuiging in de klassen te laten terugkeren? En hoe zorgen we ervoor dat we opgewassen zijn tegen toekomstige bedreigingen?

Compliance
Voldoen wij aan de nieuwe normen op het gebied van luchtkwaliteit? En hoe kunnen we voldoen aan sectorbrede en nationale veiligheids- en reinigingsprotocollen?

Korte termijn vs lange termijn
Kunnen wij oplossingen beschikbaar stellen die eenvoudig te onderhouden zijn, die ook na de pandemie voordelen bieden en die bij voorkeur de ervaring voor leerlingen verbeteren?

Bedenkingen van ouders

Veiligheid
Hoe ver gaan de reinigings- en veiligheidsmaatregelen? En wat verandert er?

Vertrouwen
Hoe controleren we dat veiligheidsmaatregelen genomen zijn en dat de omgeving permanent veilig blijft, om de risico's voor mijn kind gedurende het hele schooljaar tot een minimum te beperken?

Peace of mind
Wat gebeurt er de volgende keer? Zijn de veranderingen op lange termijn houdbaar?

Wat kunnen wij doen
om uw gebouwen te beschermen?

Onderwijs is het toegangsbewijs voor de toekomst - want de toekomst behoort aan hen die zich nu daarop voorbereiden.

Wij staan klaar en helpen u graag om voor uw gebouwen een allesomvattende aanpak voor risicominimalisering en bescherming van uw leerlingen te ontwikkelen.

 

Praat met onze experts

Scholen schoon en veilig maken

Binnenluchtkwaliteit

 

Sensoren voor veiligheid en comfort
Onze sensoren kunnen helpen de luchtvochtigheid, de bezettingsgraad, de temperatuur en nog veel meer te bewaken.

Ventileren
Laat meer frisse lucht binnen en verminder de luchtcirculatie.

Temperatuur en luchtvochtigheid*
Een luchtvochtigheid van 40-60% kan de belasting en het risico van aerogene overdracht verlagen.

Configuratie van een gezond gebouw
Beheer uw binnenluchtkwaliteit centraal op basis van zonebezetting en sectorrichtlijnen.

*de resultaten kunnen afwijken. Er zijn geen testen speciaal voor covid-19 uitgevoerd.


Eerdere identificatie en verlaging van risico's in drukke ruimtes

 

Speciale ruimtes controleren
Verbeterde controlemechanismen voor speciale ruimtes, zoals negatieve luchtdruk, luchtfilters en frisse lucht.

Luchtfilters**
Verminder aerogene kiemen, bacteriën en schimmels met merv-filters en met in het ventilatiekanaal geïnstalleerde oppervlaktedesinfectie.

Sterilisatie met uv-licht
Desinfecteer oppervlakken en luchtstromen en voorkom het circuleren van luchtverontreiniging.

**ashrae


Monitoren
Healthy buildings dashboard voor het communiceren van gezonde lucht in de school

 

Op zones gebaseerde berekening
Zones zijn gebieden met meerdere ruimtes of etages, die met verschillende sensoren (t, h, CO2, pm2.5, tvoc en ruimtegebruik) zijn uitgerust. Een grafische weergave van de plattegrond van elke zone, samen met het verloop van de wellness-index en de temperatuur, maken het mogelijk dat personen ter plaatse alsmede de facility manager snel beslissingen nemen.

Voor alle typen gebouwen
Het healthy buildings dashboard van Honeywell is compatibel met alle typen gebouwen met een bestaand of nieuw BMS, zoals scholen, universiteiten, kantoorgebouwen, gezondheidsinstellingen, horecaondernemingen, luchthavens, detailhandel enz.

Trends
Voor alle parameters en wellness indexen worden ontwikkelingen of trends aangegeven:

 • ontwikkelingen kunnen over zones heen per parameter worden vergeleken.
 • op basis van de ontwikkelingen van een willekeurige zone of parameter kunnen maatregelen worden getroffen.

Export
Alle diagrammen en grafieken kunnen worden afgedrukt of als pdf-bestand en excel-tabel worden geëxporteerd.

Alarmwaarschuwingen

 • aan alle parameters kan een wellness-alarmklasse in het gebouw worden toegewezen.
 • al deze wellness-alarmwaarschuwingen kunnen op een afzonderlijke wellness-console worden weergegeven.

Oplossingen voor gezonde gebouwen

 

Sensor voor binnenluchtkwaliteit (iaq)

 • Meet de comfortvoorwaarden, te weten temperatuur, luchtvochtigheid en CO2
 • Meet de luchtkwaliteit, te weten tvoc en fijnstof met een grootte van pm2.5
 • Verbetert de ventilatiestrategie voor het regelen van luchtfiltering, luchtdruk en luchtstroming

Elektronische luchtreiniger (eac) en uv-c

 • Minder drukval bij alle eac's in vergelijking met conventionele mediafilters
 • Geen filterverstopping en geen vermindering van de luchtstroming in de loop der tijd, in tegenstelling tot mediafilters
 • Tot 5% energiebesparing bij de ventilatorprestaties
 • Schone en veilige verzameloppervlakken van ventilatieapparatuur en elektronische luchtreinigers door middel van uv-c-desinfectie geïnstalleerd in het ventilatiekanaal

Healthy Buildings Dashboards

 • Compliance is een belangrijke factor voor duurzaam gezonde gebouwen.
 • Dit kan bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit, risicobeperking, kostenverlaging en het opbouwen van vertrouwen voor de personen ter plaatse.
 • De richtlijnen en standaardbedrijfsprocessen worden doorontwikkeld, hoe meer wij leren ons aan het nieuwe normaal aan te passen ...

Meer informatie